יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ד'
יום ה'
יום ו'
מוצ"ש
בוקר
 
  


8:30
עיצובלאטיס

8:45
עיצוב דינאמי
 
 
8:45
פילאטיס


 

אחה"צ
18:15
פילאטיס
18:15
עיצובלאטיס


 18:15
פילאטיס
ערב
19:15
עיצוב דינאמי 


 


19:15
אימון כח

20:15
עיצוב

 
 

20:15

עיצוב


  • המרכז רשאי לשנות ו/או להוסיף ו/או לבטל שיעורים בכל עת על פי שיקול דעתו, בהודעה מראש תוך זמן סביר.
  • שיעור יתקיים עם מינימום 3 משתתפות בשיעור.